Google Analyticsin käyttöehdot

Nämä Google Analyticsin käyttöehdot (tämä "Sopimus") muodostavat sopimuksen Google Ireland Limitedin ("Google") ja tämän Sopimuksen hyväksyvän tahon ("Sinä") välille. Tämä Sopimus koskee tapaa, jolla käytät Google Analyticsia ("Palvelu"). KLIKKAAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, VIIMEISTELEMÄLLÄ REKISTERÖINTIPROSESSIN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA ILMOITAT, ETTÄ OLET TUTUSTUNUT TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA HYVÄKSYT SEN JA ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET TOIMIA TÄMÄN TILIN OMISTAJAN PUOLESTA JA HYVÄKSYÄ TÄMÄ SOPIMUS.

Palvelumme on yritystyökalu. Sitä tulee käyttää vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät omaan liiketoimintaan, yritykseen tai ammatinharjoittamiseen.

Tässä Sopimuksessa kuvailtujen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteella osapuolet sopivat seuraavaa:

1. Määritelmät

"Tili" tarkoittaa Palvelussa ja UA- ja GA4-mittauskokonaisuuksien yhteydessä käytettävää tiliä. UA-mittauskokonaisuuksien yhteydessä kaikkien yhteen UA-mittauskokonaisuuteen liittyvien Näkymien (jos sellaisia on) Osumat kootaan yhteen, ennen kuin kyseistä UA-mittauskokonaisuutta koskeva Palvelun veloitus määritetään.

"Luottamuksellinen tieto" tarkoittaa kaikkea omistusoikeudellista dataa ja muuta tietoa, jonka osapuoli on luovuttanut toiselle kirjallisena ja joka on merkitty sanalla "luottamuksellinen" tai joka on välitetty suullisesti ja saatettu kirjalliseen muotoon viiden arkipäivän kuluessa ja merkitty sanalla "luottamuksellinen". Luottamuksellista tietoa eivät kuitenkaan ole mitkään sellaiset tiedot, jotka ovat yleistä tietoa tai tulevat yleiseen tietoon, jotka ovat vastaanottavan osapuolen hallussa ennen kuin toinen osapuoli on ilmoittanut niistä tai jotka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt Luottamuksellisia tietoja käyttämättä.

"Asiakasdata" tai "Google Analyticsin data" tarkoittaa Käyttäjien ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvää dataa, jota keräät, käsittelet tai tallennat Palvelun avulla.

"Dokumentaatio" tarkoittaa kaikkea muuta Googlen Sinulle toimittamaa dokumentaatiota, joka on tarkoitettu käytettäväksi Käsittelyohjelmistossa, mukaan lukien kaikkea verkossa käytettävissä olevaa dokumentaatiota.

"Tapahtuma" tarkoittaa mittauksen perusyksikköä, joka käsitellään Palvelussa GA4-mittauskokonaisuuden kautta. Tapahtuma voi olla esimerkiksi sivun katselukerta, maksutapahtuma, näkymän katselukerta tai muu interaktio. Tapahtuma voi olla eri kirjastoista Palveluun lähetetty kutsu, tai OSCIt voivat toimittaa sen Palveluun muulla tavoin.

"GA-mittauskokonaisuus" tarkoittaa tilanteen mukaan UA- tai GA4-mittauskokonaisuutta.

"GA4-mittauskokonaisuus" (aiemmin sovellus + sivusto -mittauskokonaisuus) tarkoittaa niiden Google Analytics -asetusten ja -tietojen joukkoa, jotka liittyvät samaan Mittauskokonaisuuden tunnukseen, johon Tapahtumat lähetetään.

"GAMC" tarkoittaa Google Analyticsin mittauskoodia, joka asennetaan Mittauskokonaisuuteen Asiakasdatan keräämistä varten, sekä kaikkia siihen liittyviä korjauksia ja päivityksiä, jotka Sinulle toimitetaan.

"Googlen tytäryhtiöt" tarkoittaa Googlea, Google LLC:tä ja Google LLC:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.

"Osuma" tarkoittaa mittauksen perusyksikköä, joka lähetetään Palveluun UA-mittauskokonaisuuden kautta datan käsittelemistä varten. Osumia ovat esimerkiksi sivun katselukertaosumat ja verkkokauppaosumat. Osuma voi olla eri kirjastoista Palveluun lähetetty kutsu, tai OSCIt voivat toimittaa sen Palveluun muulla tavoin.

"OSCI" tarkoittaa virallisesti tuettua asiakaskäyttöliittymää (Officially Supported Client Interface), joka on Googlen tarjoama tai tukema menetelmä tai protokolla, jolla Palveluun voidaan lähettää Osumia tai Tapahtumia (tilanteen mukaan).

"Platform Home" tarkoittaa käyttöliittymää, jonka kautta voit käyttää tiettyjä Google Marketing Platformin tasolla olevia toimintoja.

"Käsittelyohjelmisto" tarkoittaa Google Analyticsin palvelinpuolen ohjelmistoa ja sen mahdollisia päivityksiä, joita käytetään Asiakasdatan analysoimiseen ja Raporttien luomiseen.

"Mittauskokonaisuus" tarkoittaa mitä tahansa ylläpitämääsi verkkosivua, sovellusta tai muuta mittauskokonaisuutta tai resurssia, joka lähettää dataa Google Analyticsiin.

"Tietosuojakäytäntö" tarkoittaa Mittauskokonaisuutta koskevaa tietosuojakäytäntöä.

"Raportti" tarkoittaa osoitteessa analytics.google.com näkyvää analyysia, joka saattaa sisältää Näkymää tai Tapahtumia koskevan analyysin.

"SDK:t" tarkoittavat tiettyjä ohjelmistokehityspaketteja, joita voidaan käyttää Mittauskokonaisuuteen liittyvässä sovelluksessa tai sisällyttää siihen Asiakasdatan keräämistä varten, sekä kaikkia niihin liittyviä korjauksia ja päivityksiä, jotka Sinulle toimitetaan.

"Palvelimet" tarkoittavat Googlen tytäryhtiön ylläpitämiä palvelimia, joille Käsittelyohjelmisto ja Asiakasdata tallennetaan.

"Ohjelmisto" tarkoittaa Käsittelyohjelmistoa, GAMC:tä ja/tai SDK:ita.

"Kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, jolle i) annat pääsyn Tilillesi tai ii) jonka puolesta käytät Palvelua tietojen keräämiseen kolmannen osapuolen puolesta.

"UA-mittauskokonaisuus" eli "Universal Analytics -mittauskokonaisuus" tarkoittaa niiden Google Analytics -asetusten ja -tietojen joukkoa, jotka liittyvät samaan Mittauskokonaisuuden tunnukseen, johon Osumat lähetetään.

"Käyttäjät" tarkoittavat Mittauskokonaisuuksiesi käyttäjiä ja/tai kävijöitä.

"Näkymä" tarkoittaa sitä asetusjoukkoa, jonka perusteella päätetään, mitkä tiedot sisällytetään UA-mittauskokonaisuuksien Raportteihin ja mitkä suljetaan niistä pois. Näkymä voidaan luoda esimerkiksi siksi, että jostakin verkkosivuston osasta halutaan saada erillinen Raportti.

Näissä käyttöehdoissa käytetyt ilmaisut "mukaan lukien" ja "mukaan luettuina" tarkoittavat "muun muassa mutta ei yksinomaan".

2. Maksut ja Palvelu

Kohdan 15 mukaisesti Palvelu tarjotaan Sinulle maksutta a) GA4-mittauskokonaisuuksia ja b) UA-mittauskokonaisuuksia varten enintään 10 miljoonaan Osumaan UA-mittauskokonaisuutta kohden kuukaudessa. Google voi ajoittain tehdä Palvelun maksuihin ja maksukäytäntöihin muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi maantieteellisen datan lisäkustannuksiin, kustannusdatan tuomiseen hakukoneista tai muihin kolmansien osapuolten Googlelta tai Googlen tytäryhtiöiltä perimiin veloituksiin datan sisällyttämisestä Palvelun raportteihin. Maksuja tai maksukäytäntöjä koskevat muutokset (joista ilmoitetaan osoitteessa www.google.com/analytics/) astuvat voimaan, kun olet hyväksynyt ne. Kaikki maksut on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ellei muuta mainita. Maksamatta oleva saldo erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi välittömästi tämän Sopimuksen päättymisen yhteydessä, ja kaikki Googlelle aiheutuneet perintäkustannukset (mukaan luettuina asianajokulut) lisätään summaan, joka voidaan veloittaa credit-kortilta tai millä tahansa muulla Google Ads -tiliisi liittyvällä laskutustavalla.

3. Jäsentili, salasana ja turvallisuus

Voit rekisteröityä Palveluun suorittamalla rekisteröitymisprosessin ja antamalla Googlelle ajantasaiset, täydelliset ja paikkansapitävät tiedot, mukaan luettuina sähköpostiosoitteen (käyttäjätunnuksen) ja salasanan, joita kysytään rekisteröitymislomakkeessa. Sinun on suojattava salasanasi, ja olet kokonaan vastuussa Tiliesi kaikesta käytöstä, niin omasta kuin kolmansien osapuolten käytöstä. Olet yksin vastuussa kaikesta Tilisi toiminnasta (lukuun ottamatta Googlen tytäryhtiöiden toimintaa ja toimintaa niiden puolesta). Sinun on ilmoitettava Googlelle viipymättä, jos saat tietää Tilisi luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. Googlen tytäryhtiöiden tukipalveluiden työntekijät saattavat ajoittain kirjautua Palveluun asiakassalasanallasi palvelun ylläpitoa varten esimerkiksi auttaakseen sinua teknisissä tai laskutukseen liittyvissä asioissa.

4. Ei-yksinoikeudellinen lisenssi

Tämän Sopimuksen sisältämien käyttöehtojen mukaisesti a) Google myöntää Sinulle rajoitetun, peruttavissa olevan, ei-yksinoikeudellisen ja ei-alilisensoitavan lisenssin, joka on tarkoitettu GAMC:n ja/tai SDK:iden asentamiseen, kopiointiin ja käyttöön vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Palvelun käyttämiseksi Mittauskokonaisuuksissasi tai Kolmannen osapuolen Mittauskokonaisuuksissa, ja b) voit etäyhteyden kautta päästä Raportteihisi, joita säilytetään osoitteessa www.google.com/analytics/, ja katsella ja ladata niitä. Et saa (etkä saa antaa kolmannen osapuolen) i) kopioida, muokata, muuntaa tai kääntää Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota tai muulla tavoin luoda Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta johdannaisteoksia, ii) takaisinmallintaa, aukikoodata, purkaa tai muulla tavoin pyrkiä selvittämään Ohjelmiston lähdekoodia muutoin kuin oikeudenkäyttöalueellasi voimassa olevan lainsäädännön nimenomaisesti sallimissa tapauksissa, iii) antaa vuokralle tai leasing-vuokralle, myydä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää Ohjelmistoon, Dokumentaatioon tai Palveluun liittyviä tai niihin sisältyviä oikeuksia, iv) poistaa mitään Ohjelmistossa olevia tai Palvelun lisäämiä omistusoikeudellisia merkintöjä tai tunnisteita, v) käyttää, julkaista, siirtää tai ottaa käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai ohjelmaa, joka häiritsee tai yrittää häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa, tai vi) käyttää Palvelussa olevaa kolmannen osapuolen omistamaksi merkittyä dataa muihin tarkoituksiin kuin Raporttien luomiseen, katsomiseen ja lataamiseen. Noudatat kaikkia Dokumentaation, Ohjelmiston, Palvelun ja Raporttien käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä.

5. Luottamuksellisuus ja Betaominaisuudet

Kumpikaan osapuoli ei käytä tai luovuta toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen tai lain, säädöksen tai oikeuden määräyksen niin vaatiessa. Tällöin luovutukseen velvoitettu osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle etukäteen niin varhain kuin kohtuullisesti katsoen on mahdollista ennen Luottamuksellisten tietojen luovuttamista. Google on merkinnyt Palvelun joidenkin ominaisuuksien tilaksi "Alfa", "Beta" tai "Kokeilu" (joko Palvelussa tai muualla), tai niitä ei muusta syystä tueta tai ne ovat luottamuksellisia (yhdessä "Betaominaisuudet"). Et saa luovuttaa mitään tietoa Betaominaisuuksista tai paljastaa muiden kuin julkisten Betaominaisuuksien ehtoja tai olemassaoloa. Kohdan 11 a) mukaisesti Google ja Googlen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa (vahingonkorvausvelvollisuudet mukaan luettuina) asioista, joita Betaominaisuudet mahdollisesti aiheuttavat tai jotka liittyvät Betaominaisuuksiin. Käytät Betaominaisuuksia aina omalla riskilläsi, ja käyttöön saatetaan soveltaa Googlen ilmoittamia lisävaatimuksia. Google ei ole velvollinen tarjoamaan tukea Betaominaisuuksien käyttöön, ja Google voi oman harkintansa mukaan lakata tarjoamasta Betaominaisuuksia osana mitä tahansa Palvelua. Tämä Kohta 5 (Luottamuksellisuus ja Betaominaisuudet) ei vaikuta Kohdassa 16(k) (Asioiden saattaminen viranomaisten käsiteltäväksi) mainittuihin sinun oikeuksiisi.

6. Oikeudet tietoihin ja julkisuus

Google ei jaa Asiakasdataasi tai Kolmannen osapuolen Asiakasdataa kolmansille osapuolille muutoin kuin silloin kun Google i) on saanut Sinulta suostumuksen Asiakasdatasi jakamiseen tai Kolmannelta osapuolelta suostumuksen sen Asiakasdatan jakamiseen, ii) katsoo lain näin edellyttävän tai toimii hyvässä uskossa sen suhteen, että Asiakasdataan pääsy, sen säilyttäminen tai luovuttaminen on kohtuullisesti katsoen tarpeellista Googlen, Googlen käyttäjien tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi, tai iii) toimittaa Asiakasdataa tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa kolmansille osapuolille Googlen puolesta suoritettavien tehtävien suorittamiseksi (esim. laskutus tai datan tallentaminen) noudattaen tarkkoja määräyksiä, jotka estävät datan käyttämisen tai jakamisen muulla tavoin kuin Googlen antamien ohjeiden mukaisesti. Näissä tapauksissa noudatetaan sopimuksia, joiden nojalla tällaisten osapuolten on käsiteltävä Asiakasdataa yksinomaan Googlen ohjeita noudattaen ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä asianmukaisia salassapito- ja turvatoimenpiteitä noudattaen.

7. Tietosuoja

Et saa välittää, auttaa kolmansia osapuolia välittämään tai antaa kolmansille osapuolille lupaa välittää Googlelle tiivistetyssä tai muussa muodossa olevia tietoja, joita Google voisi käyttää henkilökohtaisina tunnistetietoina, paitsi jos tällainen toiminta on sallittu käyttöösi tarjottujen Google Analytics -ominaisuuksien käytännöissä tai ehdoissa, joita on tällöin noudatettava, ja vain jos tällaiset Googlelle välitettävät Google Analytics -ominaisuuden tiedot tiivistetään toimialan standardien mukaisesti. Sinulla on oltava käytössä asianmukainen Tietosuojakäytäntö, ja sinun on noudatettava sitä sekä kaikkia Käyttäjien tietojen keräämiseen sovellettavia lakeja, käytäntöjä ja säädöksiä. Sinun on julkaistava Tietosuojakäytäntö, ja kyseisessä Tietosuojakäytännössä on ilmoitettava datan keräämiseen käytettävien evästeiden, mobiililaitteiden tunnisteiden (esim. Androidin ja iOS:n mainostunnusten) tai vastaavien teknologioiden käytöstä. Sinun on kerrottava Google Analyticsin käytöstä ja siitä, miten sen avulla kerätään ja käsitellään dataa. Voit tehdä tämän lisäämällä näkyvälle paikalle linkin sivulle "Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja" (osoitteessa www.google.com/policies/privacy/partners/ tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa). Sinun on kaupallisesti kohtuullisin keinoin varmistettava, että Käyttäjälle toimitetaan selkeät ja kattavat tiedot evästeiden tai muiden tietojen tallentamisesta Käyttäjän laitteelle ja niiden käyttämisestä, ja varmistettava, että Käyttäjä antaa suostumuksen evästeiden tai muiden tietojen tallentamiseen ja käyttöön, kun tallennus tapahtuu Palvelun yhteydessä ja kun laki edellyttää näiden tietojen toimittamista ja suostumuksen saamista.

Et saa kiertää mitään Palveluun kuuluvia tietosuojaominaisuuksia (esim. kieltäytymisoikeus). Sinun tulee noudattaa kaikkia sovellettavia Google Analytics -käytäntöjä, jotka löytyvät osoitteesta www.google.com/analytics/policies/ (tai muusta Googlen ilmoittamasta URL-osoitteesta). Nämä käytännöt ("Google Analytics -käytännöt") voivat muuttua ajoittain.

Voit käyttää Google Analyticsin ja joidenkin Googlen mainontapalveluiden yhdistettyä versiota ("Google Analyticsin mainontaominaisuudet"). Jos käytät Google Analyticsin mainontaominaisuuksia, sinun on noudatettava Google Analyticsin mainontaominaisuuksia koskevaa käytäntöä (luettavissa osoitteessa support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=fi_fi&topic=2611283&answer=2700409). Googlen mainontapalvelua koskevaan pääsyysi ja sen käyttöösi sovelletaan Sinun ja Googlen välisiä Palvelua koskevia sopimuksia.

Jos käytät Platform Homea, sen käyttöä koskevat Platform Homen lisäehdot (tai myöhemmin uudelleennimetyt ehdot), jotka ovat luettavissa osoitteessa https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa). Nämä ehdot ("Platform Homen ehdot") voivat muuttua ajoittain.

Siinä määrin kuin Palvelun käyttösi kuuluu kyseisten ehtojen piiriin, Sinä ja Google sitoudutte Google Adsin datankäsittelyehtoihin, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://privacy.google.com/businesses/processorterms ("Käsittelyehdot"). Google ei tee Käsittelyehtoihin muutoksia, ellei muutosten tekemistä ole nimenomaisesti sallittu Käsittelyehdoissa.

8. Vahingonkorvaus

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sitoudut vapauttamaan Googlen tytäryhtiöt vastuusta ja puolustamaan niitä omalla kustannuksellasi a) kaikilta Googlen tytäryhtiöitä vastaan määrätyiltä vahingonkorvauksilta ja kustannuksilta, jotka liittyvät mihin tahansa kolmansien osapuolten vaatimuksiin, toimiin, toimenpiteisiin sekä haasteisiin, joita esitetään Googlen tytäryhtiöille tai niiden toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille tai tytäryhtiöille, sekä b) kaikilta näihin liittyviltä vastuilta, vahingonkorvauksilta, maksuilta, seuraamusmaksuilta, sakoilta, kustannuksilta tai kuluilta (kohtuulliset asianajokulut ja muut oikeudenkäyntikulut mukaan luettuina), joita Googlen tytäryhtiöille tai niiden toimihenkilölle, johtajalle, työntekijälle, edustajalle tai tytäryhtiölle aiheutuu tällaisista kolmansien osapuolten vaatimuksista, toimista, toimenpiteistä ja haasteista siinä tapauksessa, että i) rikot Kohtien 4 (Ei-yksinoikeudellinen lisenssi) ja/tai 12 (Omistusoikeusilmoitus) ehtoja, ii) rikot Palvelun yhteydessä sovellettavia lakeja, määräyksiä tai säädöksiä, iii) annat Kolmansille osapuolille vakuutuksia, jotka liittyvät mihin tahansa Palvelun, Ohjelmiston tai Raporttien osa-alueeseen, iv) Kolmannet osapuolet esittävät tai heidän puolestaan esitetään vaatimuksia, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti Palvelun, Ohjelmiston tai Raporttien käyttöösi, v) olet rikkonut Kolmansien osapuolten tietosuojaa koskevia velvoitteitasi ja/tai vi) Googlen tytäryhtiöitä vastaan esitetään mitä tahansa vaatimuksia, jotka liittyvät Kolmansien osapuolten toimintaan tai toimimatta jättämiseen Palveluun, Ohjelmistoon tai Raportteihin liittyen. Tällaisissa tapauksissa Google antaa Sinulle kirjallisen ilmoituksen vaatimuksesta, haasteesta tai toimesta, jonka osalta Sinun on vapautettava Googlen tytäryhtiöt vastuusta. Puolustat Googlen tytäryhtiöitä vaatimuksilta niin laajasti kuin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista. Google pidättää oikeuden omalla kustannuksellaan panna täytäntöön tämän Kohdan 8 kaikkien Googlen tytäryhtiöiden puolesta ja ottaa hoitaakseen yksinomaisen puolustuksen Sinua koskevan vahingonkorvausvaatimuksen hallitsemiseksi.

9. Kolmannet osapuolet

Jos käytät Palvelua Kolmannen osapuolen puolesta tai Kolmas osapuoli käyttää Palvelua Tilisi kautta riippumatta siitä, onko Sinulla siihen Googlen myöntämät valtuudet, vakuutat, että a) Sinulla on valtuudet toimia Kolmannen osapuolen puolesta ja sitouttaa Kolmas osapuoli tähän Sopimukseen liittyen kaikkiin tässä Sopimuksessa määriteltyihin sinua koskeviin velvollisuuksiin, b) Google voi jakaa Kolmannelle osapuolelle mitä tahansa Kolmannen osapuolen Mittauskokonaisuuksiin liittyvää Asiakasdataa, ja c) et luovuta Kolmannen osapuolen Asiakasdataa kenellekään muulle osapuolelle ilman Kolmannen osapuolen suostumusta.

10. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

Kumpikin osapuoli takaa, että se täyttää tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa kohtuullista huolellisuutta ja taitoa noudattaen. Mihinkään Palveluiden osiin ei sovelleta muita kuin tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja takuita tai ehtoja. Lain sallimissa rajoissa kaikki oletetut takuut ja ehdot on suljettu pois (mukaan luettuina oletetut ehdot koskien tyydyttävää laatua, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta tai kuvauksenmukaisuutta).

11. VASTUURAJOITUS

a) Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta tapauksissa, joihin liittyy i) kumman tahansa osapuolen tai sen henkilökunnan, edustajien tai työntekijöiden huolimattomuudesta aiheutuva kuolema tai henkilövahinko, ii) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen, iii) Kohdan 8 (Vahingonkorvaus) mukaisia velvollisuuksia tai iv) asioita, joita koskevia vastuita ei voida sulkea pois tai rajoittaa lainsäädännön perusteella. b) Kumpikaan osapuoli ei vastaa tämän Sopimuksen perusteella tai siihen liittyen (oli kyse esimerkiksi sopimusehdoista taikka huolimattomuudesta tai muista rikkomuksista) toiselle osapuolelle aiheutuneesta i) tuottojen menetyksestä, ii) odotettujen säästöjen menetyksestä, iii) liiketoimintamahdollisuuden menetyksestä tai iv) epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä (riippumatta siitä, ennakoivatko osapuolet kyseisiä menetyksiä Sopimuksen voimaantulopäivänä). c) Yllä olevien alakohtien 11 a) ja b) mukaisesti kummankin osapuolen kokonaisvastuu toiselle osapuolelle tämän Sopimuksen perusteella tai siihen liittyen on korkeintaan 500 $.

12. Omistusoikeusilmoitus

Palvelu, mukaan luettuina Ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet, on nyt ja jatkossa Googlen (ja Googlen tytäryhtiöiden) omaisuutta. Kaikki Ohjelmistoon sisältyvät ja siihen liittyvät oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti myönnetty Sinulle tässä Sopimuksessa, pidätetään, ja ne säilyvät täten rajoituksetta Googlen ja sen lisenssin myöntäjien omistuksessa. Näihin oikeuksiin sisältyvät esimerkiksi Googlen (ja Googlen tytäryhtiöiden) oikeudet Ohjelmiston sekä Dokumentaation yksinomaiseen omistukseen. Edellä esitetyn yleisluontoisuutta rajoittamatta lupaat, että et (etkä anna minkään kolmannen osapuolen toimia kyseisellä tavalla) a) alilisensoi, jaa tai käytä Palvelua tai Ohjelmistoa tässä Sopimuksessa myönnetyn lisenssin ylittävällä tavalla, b) kopioi, muokkaa, muunna, käännä, takaisinmallinna, pura tai aukikoodaa Ohjelmistoa tai luo siitä johdannaisteoksia tai muulla tavoin pyri selvittämään Palveluun tai Dokumentaatioon liittyvää lähdekoodia tai niihin liittyviä liikesalaisuuksia, c) anna vuokralle tai leasing-vuokralle, myy, luovuta tai muulla tavoin siirrä Ohjelmistoon tai Palveluun liittyviä tai niihin sisältyviä oikeuksia, d) käytä, julkaise, siirrä tai ota käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai ohjelmaa, joka häiritsee tai yrittää häiritä Palvelun, Dokumentaation tai Ohjelmiston toimintaa, e) käytä Palveluun liittyviä tavaramerkkejä, liikenimiä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändiominaisuuksia tai mitään tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia mihinkään tarkoitukseen ilman Googlen nimenomaista kirjallista suostumusta, f) rekisteröi, yritä rekisteröidä tai auta ketään muuta rekisteröimään mitään Googleen (tai sen tytäryhtiöihin) liittyviä tavaramerkkejä, liikenimiä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändiominaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia muutoin kuin Googlen (tai tapauksesta riippuen Googlen tytäryhtiöiden) nimiin, g) poista, peitä tai muokkaa mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkiin tai muuhun omistusoikeuteen liittyvää merkintää, joka on kiinnitetty tai sisällytetty mihin tahansa Palvelun tai Ohjelmiston mukana tulevaan osaan tai h) hae Sopimuksen voimassaoloaikana tai vuosi Sopimuksen päättymisen jälkeen kieltomääräystä jotakin Palvelujen osaa vastaan patenttirikkomuksen perusteella.

13. Yhdysvaltain valtion oikeudet

Mikäli Yhdysvaltain valtio ryhtyy käyttämään Palvelua tai mikäli sitä ryhdytään käyttämään Yhdysvaltain valtion puolesta tai Yhdysvaltain valtion ensisijaisen hankkijan tai (minkä tahansa tason) alihankkijan toimesta sopimusmääräysten 48 C.F.R. 227.7202-4 (Yhdysvaltain puolustusministeriön hankintoja varten) ja 48 C.F.R. 2.101 ja 12.212 (muita kuin Yhdysvaltain puolustusministeriön hankintoja varten) nojalla, Yhdysvaltain valtion Ohjelmistoa koskeviin oikeuksiin, mukaan luettuina oikeudet käyttää, muokata, jäljentää, julkaista, suorittaa, asettaa esille tai luovuttaa Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota, sovelletaan kaikilta osin tässä Sopimuksessa esitettyjä kaupallisia lisenssioikeuksia ja rajoituksia.

14. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoituksella. Sopimuksen päättyessä Google lopettaa Palvelun tarjoamisen, jolloin Sinun tulee lopettaa Palvelun käyttäminen. Lisäksi jos Tilisi ja/tai GA-mittauskokonaisuutesi lopetetaan, sinun tulee i) poistaa kaikki GAMC:n kopiot kaikista Mittauskokonaisuuksista ja/tai ii) lopettaa SDK:iden kaikenlainen käyttö kolmen (3) arkipäivän kuluessa irtisanomisesta. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä a) Sinulla ei ole oikeutta minkäänlaisiin käyttöön liittyvien maksujen tai muiden maksujen hyvityksiin, ja b) mikä tahansa Palveluun liittyvä maksamaton saldo, joka on esitetty päättymispäivään mennessä, erääntyy välittömästi maksettavaksi kokonaisuudessaan ja c) mikään aiempi raporttidata ei enää ole käytettävissäsi.

15. Muutokset käyttöehtoihin ja muihin käytäntöihin

Google voi tehdä muutoksia näihin ehtoihin tai mihin tahansa muihin Palvelua koskeviin ehtoihin esimerkiksi reagoidakseen lainsäädännössä tai Palvelussa tapahtuneisiin muutoksiin. Sinun tulee tarkistaa ehdot säännöllisesti. Google julkaisee ilmoituksen näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/, Google Analyticsin käytäntöihin tehtävistä muutoksista osoitteessa www.google.com/analytics/policies/ ja muiden näissä ehdoissa mainittujen käyttöehtojen muutoksista niiden yhteydessä mainituissa URL-osoitteissa. Muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Jos et hyväksy Palvelun päivitettyjä ehtoja, Sinun on lopetettava Google Analyticsin käyttö. Mitkään tähän Sopimukseen tehtävät lisäykset tai muutokset eivät ole päteviä muutoin kuin i) Googlen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan allekirjoittamina, ii) hyväksyttyäsi päivitetyt ehdot verkossa tai iii) jatkaessasi Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun Google on julkaissut Sopimuksen tai minkä tahansa Palveluun sovellettavan käytännön päivitykset.

16. Muita seikkoja, sovellettava laki ja oikeuspaikka

a) Google vapautuu Sopimuksen noudattamisesta, jos noudattaminen estyy, viivästyy tai häiriintyy sellaisten tekijöiden takia, jotka eivät kohtuudella ole Googlen hallittavissa. b) Tämä Sopimus (mukaan luettuina kaikki osapuolten kirjallisesti laatimat lisäykset) muodostaa koko sopimuksen Sinun ja Googlen välillä tähän aiheeseen liittyen sekä korvaa kaikki aiemmat osapuolten väliset sopimukset ja ilmoitukset. Hyväksyessään tämän Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei ole luottanut mihinkään (mukaan lukien huolimattomasti tai hyvässä uskossa annettuun) lausuntoon, ilmoitukseen tai takuuseen, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä Sopimuksessa, eikä kummallakaan osapuolella ole näihin perustuvia oikeuksia tai hyvityskeinoja. c) Mikäli mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, tällainen ehto muotoillaan uudelleen tarpeellisessa laajuudessa siten, että se voidaan saattaa voimaan suurimmassa mahdollisessa sallitussa laajuudessa osapuolten aikomuksen toteuttamiseksi, ja muut Sopimuksen kohdat ovat edelleen voimassa. (d) Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakia, ja Sopimusta tulkitaan Englannin lain mukaisesti. Molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta tähän Sopimukseen liittyvissä sopimuksellisissa ja muissa kiistoissa. Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eikä Yhdysvaltain Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) -lakia. e) Sinun on noudatettava kaikkia vientiä ja pakotteita koskevia valvontalakeja ja -säädöksiä, mukaan luettuina i) Yhdysvaltain kauppaministeriön ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations, EAR), ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston (Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet ja iii) Yhdysvaltain ulkoministeriön ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR). f) Kaikki Googlelle lähetettävät ilmoitukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen legal-notices@google.com. Ilmoitus katsotaan annetuksi, kun se on vastaanotettu. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi vastaanottohetkellä. g) Minkä tahansa laiminlyönnin anteeksiantaminen ei tarkoita minkään seuraavan laiminlyönnin anteeksiantamista. h) Et voi luovuttaa tai muulla tavoin siirtää toisille mitään tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi ilman Googlen etukäteistä kirjallista suostumusta, ja kaikki tällaiset yritykset ovat pätemättömiä. i) Googlen ja sinun välille ei muodostu juridista kumppanuutta, vaan kyse on riippumattomista sopimuspuolista. j) Tämä Sopimus on sitova, ja sitä tulkitaan kummankin sopimusosapuolen seuraajien eduksi. k) Mikään tässä Sopimuksessa ei estä osapuolta ottamasta lain noudattamatta jättämistä koskevia asioita esille asianomaisen viranomaisen kanssa. Siltä osin kuin tämä Kohta 16(k) on ristiriidassa tämän Sopimuksen jonkin muun osan kanssa, sovelletaan tätä Kohtaa 16(k). (l) Sopimuksen seuraavat kohdat jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ja 17.

17. Google Analytics ja Firebase

Jos linkität GA-mittauskokonaisuuden Firebaseen ("Firebase-linkitys") osana Palvelun käyttöä, Kohtien 1–16 lisäksi Sinua ja Palvelun käyttöäsi, mukaan lukien Firebase-linkityksen käyttöä, koskevat seuraavat ehdot. Alla kuvailtuja muutoksia lukuun ottamatta kaikki ehdot pysyvät ennallaan ja ovat voimassa myös jatkossa. Jos tässä Kohdassa 17 ja edellä olevissa Kohdissa 1–16 on ristiriitoja, Firebase-linkityksen käyttöön sovelletaan yksinomaan Kohdan 17 ehtoja.

Kohdan 7 loppuun lisätään seuraava virke:
Jos linkität GA-mittauskokonaisuuden Firebase-projektiin ("Firebase-linkitys"), i) jokin toinen asianmukaisissa Firebase-asetuksissa määritelty taho tai niissä määritellyt työntekijät voivat saada pääsyn tietyntyyppiseen GA-mittauskokonaisuutesi dataan, mukaan lukien Asiakasdataan, ja ii) asianmukaisissa Firebase-asetuksissa määritellyt valtuutetut työntekijät voivat muokata joitakin kyseisen GA-mittauskokonaisuuden palveluasetuksia (huolimatta asetuksista, joita olet mahdollisesti valinnut Palvelussa kyseiselle GA-mittauskokonaisuudelle).

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2024

Aiemmat versiot