Google Analytics Hizmet Şartları

Aşağıda siz (bir birey veya tarafınızca yetkili bir çalışan veya temsilci sıfatıyla temsil edilen tüzel bir kişi) ("Siz") ve Google LLC arasında burada açıklanan Google Analytics hizmetinin ("Hizmet") kullanımına ilişkin olarak uygulanacak hüküm ve koşullar yer almaktadır. Lütfen bunları dikkatli bir şekilde okuyun. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNİ TIKLAYARAK, KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYARAK VE/VEYA HİZMETİ KULLANARAK, BİR HESAP İÇİN UYGUN OLDUĞUNUZU VE HİZMETİN BU HÜKÜM VE KOŞULLARININ TAMAMININ ("SÖZLEŞME") SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLMASINI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. Yukarıdakileri teyiden, Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

1. Tanımlar.

"Hesap", Hizmet için kullanılan hesabı ifade eder. Tek bir Mülke bağlı tüm Profiller (hangisi uygunsa) için, söz konusu Mülke ilişkin Hizmet'in ücreti belirlenmeden önce İsabetlerin toplamı alınacaktır.

"Gizli Bilgiler", bir tarafın diğer tarafa yazılı olarak ifşa ettiği ve "gizli" ibaresini taşıyan veya sözlü olarak ifşa ettiği ve beş iş günü içerisinde yazıya dökülerek "gizli" ibaresi eklenen tescilli verileri ve diğer tüm bilgileri içermektedir. Ancak Gizli Bilgiler, aleni olan veya aleni hale gelen, bir tarafça ifşa edilmeden önce alıcı tarafın sahipliğinde bulunan veya alıcı tarafça Gizli Bilgiler kullanılmaksızın bağımsız olarak geliştirilen bilgileri içermez.

"Müşteri Verileri" veya "Google Analytics Verileri", Hizmet'i kullanırken topladığınız, işlediğiniz veya sakladığınız, Kullanıcıların özelliklerine ve faaliyetlerine ilişkin verileri ifade eder.

"Belgeler", internet üzerinden ulaşılabilecek tüm belgeler dahil olmak üzere, Google tarafından İşleme Yazılımı ile birlikte kullanılmak üzere İşleme Yazılımı beraberinde Size sunulan tüm belgeleri ifade eder.

"GAÖK", Müşteri Verisi toplamak amacıyla bir Mülke yüklenen Google Analytics Ölçüm Kodu ile buna ilişkin olarak Size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve yükseltmeleri ifade eder.

"İsabet", verilerin Hizmet'e gönderilmesi ve işlenmesiyle sonuçlanan etkileşim toplamını ifade eder. İsabetlere örnek olarak sayfa görüntüleme isabetleri ve e-ticaret isabetleri verilebilir. İsabet, çeşitli kitaplıklar tarafından Hizmet'e iletilen bir çağrı olabilir ancak böyle olmak zorunda değildir (ör. İsabet, Hizmet'e Google Analytics tarafından desteklenen ve Hizmet tarafından Sizin kullanımınıza sunulan başka protokoller ve mekanizmalar aracılığıyla iletilebilir).

"Platform Home", Google Marketing Platform platform düzeyindeki belirli işlevlere erişmenize olanak tanıyan kullanıcı arayüzünü ifade eder.

"İşleme Yazılımı", Müşteri Verilerini analiz eden ve Raporları oluşturan Google Analytics sunucu tarafı yazılımını ve buna ilişkin tüm yükseltmeleri ifade eder.

"Profil", belirli bir Raporda yer verilecek veya Raporun dışında tutulacak bilgileri belirlemede kullanılan ayarlar toplamını ifade eder. Örneğin, bir web sitesinin küçük bir bölümünü benzersiz bir Rapor olarak görüntülemek için Profil oluşturulabilir.

"Mülk", Sizin kontrolünüzde bulunan ve Google Analytics'e veri gönderen herhangi bir web sayfası, uygulama veya başkaca özellik ya da kaynağı ifade eder.

"Gizlilik Politikası", bir Mülke ilişkin gizlilik politikasını ifade eder.

"Rapor"www.google.com/analytics/ adresinde gösterilen sonuç analizlerini ifade eder. Bu analizlerden bazıları bir Profile ilişkin analizi içerebilir.

"Sunucular", Google (veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu bağlı kuruluşlar) tarafından kontrol edilen ve İşleme Yazılımı ile Müşteri Verilerinin saklandığı sunucuları ifade eder.

"SDK'ler", Müşteri Verisi toplamak amacıyla kullanılabilecek veya bir Mülk uygulamasına dahil edilebilecek belirli yazılım geliştirme kitleri ile buna ilişkin olarak Size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve yükseltmeleri ifade eder.

"Yazılım", İşleme Yazılımı, GAÖK ve/veya SDK'leri ifade eder.

"Üçüncü Taraf", Hesabınıza giriş imkanı sağladığınız üçüncü bir tarafı veya (ii) adına bilgi toplamak için Hizmet'i kullandığınız üçüncü bir tarafı ifade eder.

"Kullanıcılar", Mülklerinizin kullanıcılarını ve/veya ziyaretçilerini ifade eder.

"Dahil" ve "dahil olmak üzere" ifadeleri, "dahil ancak bunlarla sınırlı değil" anlamına gelir.

2. Ücretler ve Hizmet.

Bölüm 15 uyarınca, Hizmet Hesap başına aylık en fazla 10 milyon İsabete kadar Size ücretsiz olarak sunulur. Google zaman zaman coğrafi verilerin ilave masrafları, arama motorlarından maliyet verisi alma ya da Hizmet raporlarına veri ilave edilmesi için üçüncü taraf tedarikçiler tarafından Google’a veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlara tahakkuk ettirilen diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmet ücretlerini ve ödeme politikalarını değiştirebilir. Ücret veya ödeme politikası değişiklikleri www.google.com/analytics/ adresinde yayınlanacak olup, kabul etmeniz üzerine geçerli olacaktır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler ABD doları cinsinden fiyatlandırılacaktır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ödenmemiş herhangi bir bakiye derhal muaccel olacak ve Google tarafından maruz kalınan tahsilat masrafları (avukat ücretleri dahil) borç tutarına eklenerek kredi kartınızdan çekilebilecek veya AdWords hesabınızla ilişkili başka bir faturalandırma mekanizmasından tahsil edilebilecektir.

3. Üye Hesabı, Şifre ve Güvenlik.

Hizmet'e kaydolmak için, e-posta adresiniz (kullanıcı adı) ve şifreniz dahil olmak üzere kayıt formunda istenen bilgileri güncel, eksiksiz ve doğru olarak Google'a vermek suretiyle kayıt işlemini tamamlamanız gerekir. Şifrelerinizi Siz korursunuz ve hesabınızın Sizin tarafınızdan ve üçüncü bir tarafça kullanılması konusundaki tüm sorumluluk size aittir. Hesabınızda gerçekleştirilen her türlü etkinlik yalnızca Sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın izinsiz kullanıldığını veya başka bir güvenlik ihlalini öğrendiğinizde durumu Google’a derhal bildirmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Google'ın (veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlarının) destek personeli, Size teknik veya faturalandırmayla ilgili konularda yardım sunmak dahil olmak üzere, Hizmet'te bakım yapmak veya Hizmet'i geliştirmek için zaman zaman Müşteri şifrenizle Hizmet'te oturum açabilir.

4. Münhasır Olmayan Lisans.

Bu Sözleşme'nin şart ve koşullarına tabi olarak, (a) Google Size yalnızca Hizmet'i kendi Mülklerinizde veya Üçüncü Taraf Mülklerinde kullanmanız için gerekli olduğunda GAÖK'yi ve SDK'leri yüklemeniz, kopyalamanız ve kullanmanız için sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan ve alt lisansı verilemez bir lisans bahşetmiş olup (b) www.google.com/analytics/ adresinde saklanan Raporlarınıza uzaktan erişebilir, onları görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Şunları yapmayacaksınız (ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin vermeyeceksiniz): (i) Yazılım'ı veya Belgeler'i kopyalamak, değiştirmek, uyarlamak, tercüme etmek veya başka bir şekilde bunların türevlerini oluşturmak; (ii) bulunduğunuz bölgede yürürlükte olan kanunlarla açıkça izin verilen durumlar dışında, Yazılım üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme veya Yazılım'ın kaynak kodunu başka bir şekilde keşfetme girişiminde bulunmak; (iii) Yazılım, Belgeler veya Hizmet'e ilişkin hakları kiraya vermek, satmak, devretmek veya başka bir şekilde aktarmak; (iv) Yazılım üzerinde bulunan veya Hizmet tarafından yerleştirilen mülkiyet bildirimleri veya etiketlerini kaldırmak; (v) Hizmet veya Yazılım'ın çalışmasını engelleyen veya engellemeye çalışan herhangi bir cihazı, yazılımı veya program parçasını kullanmak, göndermek, iletmek veya tanıtmak ya da (vi) Hizmet'te üçüncü şahsa ait olduğuna dair ibare bulunan veriyi Raporlar'ı oluşturma, görüntüleme ve indirme harici amaçlarla kullanmak. Belgeler'i, Yazılım'ı, Hizmet'i ve Raporlar'ı kullanırken veya bunlara erişirken tüm geçerli kanun ve düzenlemelere uymanız gerekir.

5. Gizlilik ve Beta Özellikler.

Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme amacı dışında ya da kanun, yönetmelik veya mahkeme kararı ile zorunlu kılınmadıkça, önceden yazılı izni olmaksızın diğer tarafın Gizli Bilgilerini kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Gizli Bilgiyi bu şekilde açıklamaya zorlanan taraf, söz konusu bilgiyi açıklamadan önce mümkün olan en kısa sürede bunu karşı tarafa bildirecektir. Belirli Hizmet özellikleri "Alfa", "Beta", "Deneysel" olarak tanımlanmaktadır (Google tarafından Hizmet içerisinde veya başka yerlerde) ya da desteklenmedikleri veya gizli oldukları belirtilmektedir (birlikte "Beta Özellikler" olarak anılacaktır). Beta Özelliklerle ilgili hiçbir bilgiyi veya aleni olmayan Beta Özelliklerin şartlarını ve varlığını ifşa edemezsiniz. Google, Beta Özellikler'den kaynaklanan veya Beta Özellikler'le ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

6. Bilgi Hakları ve Aleniyet.

Google ve Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar, Google'ın gizlilik politikasının (https://www.google.com/policies/privacy/ adresinde bulunur) şartlarına tabi olarak, Hizmet'i kullanmanız sonucunda toplanan bilgileri elinde tutabilir veya kullanabilir. Google, Müşteri Verilerinizi veya hiçbir Üçüncü Tarafın Müşteri Verilerini, (i) Müşteri Verileri için Sizin onayınızı veya Üçüncü Taraf Müşteri Verileri için Üçüncü Tarafın onayını almadığı, (ii) Müşteri Verilerine erişimin, bunların korunmasının veya ifşa edilmesinin yasalar uyarınca zorunlu olduğu veya Google, Google'ın kullanıcıları veya kamunun haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak amacıyla makul biçimde gerekli olduğuna kanaat getirmediği ya da (iii) Müşteri Verilerini, verilerin Google tarafından belirtilen durumlar haricinde kullanılmasını veya paylaşılmasını engelleyen katı kısıtlamalarla birlikte Google adına çeşitli görevleri (ör. faturalandırma veya veri depolama) yerine getirmek amacıyla belirli sınırlı koşullarda üçüncü taraflara sunmadığı sürece hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayacaktır. Böyle bir paylaşım, söz konusu tarafları, Müşteri Verilerini yalnızca Google'ın talimatlarına ve bu Sözleşme ile uygun gizlilik ve güvenlik önlemlerine göre işlemek zorunda bırakan sözleşmelere tabidir.

7. Gizlilik.

Google'ın kimlik bilgisi olarak kullanabileceği veya kabul edebileceği hiçbir bilgiyi Google'a gönderemezsiniz ve üçüncü tarafların bunu yapmasına yardım edemez veya izin veremezsiniz. Uygun bir Gizlilik Politikasına sahip olmanız, bu politika doğrultusunda hareket etmeniz ve Kullanıcılara ait bilgilerin toplanmasıyla ilgili geçerli tüm yasa, politika ve düzenlemelere uymanız gerekir. Bir Gizlilik Politikası yayınlamanız ve yayınlayacağınız Gizlilik Politikasında, çerez kullanımınız, mobil cihazlar için tanımlayıcı (ör. Android Reklam Tanımlayıcısı veya iOS için Reklam Tanımlayıcısı) kullanımınız veya veri toplamak için kullanılan benzer teknolojiler hakkında açıklamaya yer vermeniz gerekir. Google Analytics'in nasıl kullanıldığını ve verileri nasıl toplayıp işlediğini açıklamanız gerekir. Bu, "İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google, verileri nasıl kullanır?" sitesinin (www.google.com/policies/privacy/partners/ adresinde veya Google'ın zaman zaman sunabileceği başka bir URL'de bulunur) kalıcı bir bağlantısı gösterilerek yapılabilir). Kullanıcıya, söz konusu etkinliğin bu Hizmet'le bağlantılı olarak meydana geldiği ve bu tür bilgileri sunmanın ve bu onayı almanın yasalar uyarınca gerekli olduğu durumlarda, Kullanıcı'nın cihazında çerez veya diğer bilgileri depolamaya ve bunlara erişime ilişkin açık ve anlaşılır bilgiler sunmak ve bunun için kullanıcının iznini almak üzere ticari olarak makul çabayı göstermeniz gerekir.

Hizmet kapsamındaki herhangi bir gizlilik özelliğini (ör. devre dışı bırakma) atlatmamanız gerekir. Zaman zaman değiştirilmiş haliyle www.google.com/analytics/policies/ adresinde (veya Google tarafından sunulabilecek başka bir URL'de) bulunan geçerli tüm Google Analytics politikalarına ("Google Analytics Politikaları") uymanız gerekir.

Google Analytics ve belirli Google reklam hizmetlerinin entegre edilmiş sürümüne ("Google Analytics Reklam Özellikleri") katılabilirsiniz. Google Analytics Reklam Özelliklerini kullanmanız halinde, Google Analytics Reklam Özellikleri politikasına (support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=tr&topic=2611283&answer=2700409 adresinden ulaşılabilir) uymanız gerekir. Herhangi bir Google reklam hizmetine erişiminiz ve herhangi bir Google reklam hizmetini kullanmanız, söz konusu hizmetle ilgili olarak Google ile aranızda geçerli şartlara tabi olacaktır.

Platform Home kullanırsanız, Platform Home kullanımınız https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 adresinde (veya Google tarafından sunulabilecek başka bir URL'de) bulunan Platform Home Ek Şartları'na (daha sonra adı değiştirilebilir) ("Platform Home Şartları") tabi olacaktır.

8. Tazminat.

Google'ı ve Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşları; (i) bu Sözleşme'nin herhangi bir şart veya koşulunu ihlal etmenizden, (ii) Hizmet'i kullanmanızdan, (iii) Hizmet ile bağlantılı olarak geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmenizden, (iv) Sizin tarafınızdan Hizmet, Yazılım veya Raporlar'ın herhangi bir özelliği ile ilgili Üçüncü Taraflar'a sunulan herhangi bir beyan veya verilen garantiden, (v) bir Üçüncü Tarafça veya Üçüncü Taraf adına doğrudan veya dolaylı olarak Sizin Hizmet, Yazılım veya Raporlar'ı kullanımınıza ilişkin öne sürülen hak taleplerinden, (vi) Üçüncü Taraflara karşı gizlilik yükümlülüklerinizi ihlal etmenizden ve (vii) herhangi bir Üçüncü Tarafın Hizmet, Yazılım veya Raporlar'la bağlantılı fiil veya ihmalleri nedeniyle öne sürülen hak taleplerinden kaynaklı veya bunlarla ilgili olarak Google ya da Google'ın yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya satış ortaklarına karşı üçüncü taraflarca başlatılan her türlü hak talebi, girişim, muamele ve dava ile Google ya da Google'ın yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya satış ortaklarının maruz kaldığı ilgili tüm yükümlülükler, zararlar, uzlaşmalar, cezalar, para cezaları, masraf veya harcamalar (makul avukatlık ücretleri ve diğer dava masrafları dahil olmak üzere) karşısında, geçerli yasaların elverdiği ölçüde ve masrafı size ait olmak kaydıyla, tazmin edecek, masun tutacak ve müdafaa edeceksiniz. Google, kendisini tazmin etmeniz gerekecek herhangi bir hak talebi, dava veya girişimle ilgili olarak Size yazılı bildirimde bulunacaktır. Herhangi bir hak talebine karşı yapılacak savunmada makul düzeyde gerektiği gibi tam işbirliği içerisinde hareket edeceksiniz. Google, masrafları kendisine ait olmak kaydıyla, Sizin tarafınızdan tazminata tabi bir hususun münhasır savunma ve denetimini üstlenme hakkını saklı tutar.

9. Üçüncü Taraflar.

Hizmet'i Üçüncü bir Taraf adına kullanıyorsanız veya Üçüncü bir Taraf Hizmet'i Hesabınız aracılığıyla başka şekilde kullanıyorsa, Google veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığınıza bakılmaksızın, (a) söz konusu Üçüncü Taraf adına hareket etme ve bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizin söz konusu Üçüncü Taraf üzerinde bağlayıcı olmasını sağlama yetkisine sahip olduğunuzu, (b) Google'ın Üçüncü Taraf ile, Üçüncü Tarafın Mülklerine özel tüm Müşteri Verilerini paylaşabileceğini ve (c) Üçüncü Tarafın Müşteri Verilerini, Üçüncü Tarafın izni olmadan başka bir tarafa açıklamamayı beyan ve temin etmiş sayılırsınız.

10. GARANTİLERLE İLGİLİ SORUMLULUK REDDİ BEYANI.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, GOOGLE, BU SÖZLEŞME'DE AÇIKÇA İFADE EDİLENLERİN HARİCİNDE, TİCARİ KULLANILABİLİRLİK, BELLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH, ZIMNİ, KANUNİ VE SAİR HİÇBİR TÜR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, GOOGLE, KAYIP GELİRLERİNİZ VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN VEYA CEZAİ ZARARLARINIZDAN, GOOGLE VEYA GOOGLE'IN YAN KURULUŞLARI VEYA SATIŞ ORTAKLARI SÖZ KONUSU GELİRLER VE ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLSE, OLSA VEYA OLMALARI GEREKSE VE DOĞRUDAN TAZMİNAT ÇARE OLMASA BİLE MESUL OLMAYACAKTIR. GOOGLE'IN (VE GOOGLE'IN TAMAMIYLA SAHİP OLDUĞU YAN KURULUŞLARININ) BU SÖZLEŞME'DEN DOĞAN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLAN BİR İDDİA, TALEP VEYA EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA KAYIPLAR İÇİN SİZE VE BAŞKA BİR TARAFA KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 500 AMERİKAN DOLARINI GEÇMEYECEKTİR.

12. Mülkiyet Haklarına İlişkin Bildirim.

Yazılım'ı ve Yazılım'ın tüm Fikri Mülkiyet Haklarını kapsayan Hizmet, Google (ve Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşların) mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu Sözleşme'de Yazılım ile ilgili olarak Size açıkça bahşedilmeyen tüm haklar, Google'ın ve (Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşların) Yazılım ile Belgeler'in tek sahibi olma hakkı da dahil olmak üzere saklıdır ve sınırlama olmaksızın Google ve lisans verenlerinin zilyetliğindedir. Yukarıdaki bilgilerin genelini sınırlamaksızın, şunları yapmayacağınızı (ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin vermeyeceğinizi) kabul edersiniz: (a) Hizmet veya Yazılım'ı alt lisansla başkasına vermek, dağıtmak veya bu Sözleşme'de verilen lisansın kapsamı dışında kullanmak; (b) Yazılım'ı kopyalamak, modifiye etmek, adapte etmek, dönüştürmek, ters mühendislik, kaynak kod oluşturma veya kaynak koduna dönüştürme işlemleri ile türev çalışmalar hazırlamak veya Hizmet ile ilgili herhangi bir kaynak kod veya ticari sırları keşfetmeye yönelik girişimde bulunmak; (c) Yazılım, Belgeleme veya Hizmet ile ilgili hakları kiralamak, kiraya vermek, satmak, devretmek veya başka bir şekilde transfer etmek; (d) Yazılım veya Hizmet'in çalışmasına müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir cihaz, yazılım veya rutini kullanmak, postalamak, yayınlamak veya tanıtmak; (e) Google tarafından açık bir yazılı onay olmaksızın herhangi bir amaç için Hizmet ile ilgili ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri veya herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını kullanmak; (f) Google (veya duruma göre, Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar) adına olanlar dışında Google (veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar) ile bağlantılı ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri, telif hakları veya diğer mülkiyet haklarını tescil ettirmek, tescil ettirmeye çalışmak veya tescil ettirmeye çalışan başka bir kişiye yardımcı olmak; (g) Hizmet'te, Yazılım’da veya Hizmet ile bağlantılı herhangi bir maddede yer alan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarının bilgisini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek ya da (h) bu Sözleşme süresi boyunca veya bu sürenin bir yıl sonrasına kadar başvurusu yapılan herhangi bir davada patent ihlaline bağlı olarak Hizmet'in herhangi bir kısmı için tedbir kararı aldırmaya çalışmak.

13. ABD Devletinin Hakları.

Hizmet kullanımı, 48 C.F.R. 227.7202-4 (Savunma Bakanlığı alımları için) ve 48 C.F.R. 2.101 ile 12.212'ye (Savunma Bakanlığı dışındaki alımlar için) göre ABD Devleti tarafından veya adına ya da bir ABD Devleti ana yüklenicisi veya (herhangi bir düzeydeki) alt yüklenicisi tarafından alınırsa, Yazılım veya Belgeler'i kullanma, değiştirme, çoğaltma, yayınlama, çalıştırma, görüntüleme veya ifşa etme hakları dahil olmak üzere Devletin Yazılımla ilgili hakları, her açıdan bu Sözleşme'de belirtilen ticari lisans hakları ve kısıtlamalarına tabi olacaktır.

14. Süre ve Fesih.

Taraflardan biri, herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak bu Sözleşme'yi feshedebilir. Bu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde feshedilmesi durumunda, Google Hizmet'i sunmayı durduracak ve Siz de Hizmet'e erişmeyi bırakacaksınız. Ayrıca, Hesap ve/veya Mülkleriniz kapatıldığı takdirde, (i)GAÖK'nin tüm kopyalarını tüm Mülklerden silecek ve/veya (ii) her türlü SDK kullanımını ilgili kapatma işlemini takip eden 3 iş günü içerisinde askıya alacaksınız. Herhangi bir fesih durumunda, (a) herhangi bir kullanım ücretinin veya başka herhangi bir ücretin geri ödemesini alma hakkınız olmayacak ve (b) fesih tarihine kadar sağlanan Hizmet için ödenmemiş bakiye derhal ve tümüyle muaccel hale gelecek ve (c) geçmiş Rapor verilerinizin hiçbiri artık Sizin tarafınızdan kullanılamayacaktır.

15. Hizmet Şartlarında ve Diğer Politikalardaki Değişiklikler.

Google, bu şartlarda veya Hizmet için geçerli olan tüm ek şartlarda, örneğin yasa değişikliklerini veya Hizmet'e ilişkin değişiklikleri yansıtmak amacıyla, değişiklik yapabilir. Şartlara düzenli aralıklarla bakmanız gerekir. Google, bu şartlarda yapılan değişikliklerin bildirimlerini https://www.google.com/analytics/terms/ adresinde, Google Analytics Politikaları'nda yapılan değişikliklerin bildirimlerini www.google.com/analytics/policies/ adresinde ve bu şartlarda atıfta bulunulan diğer politikalarda yapılan değişikliklerin bildirimlerini ilgili politikalar için geçerli URL'lerde yayınlayacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanamaz ve yayınlandıktan en az 14 gün sonra geçerli olur. Değiştirilen Hizmet Şartlarını kabul etmiyorsanız, Google Analytics'i kullanmayı bırakmanız gerekir. (i) Yazılı olmadığı ve Google'ın tam yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadığı, (ii) güncellenmiş şartları internet üzerinden kabul etmediğiniz ya da (iii) Google, Sözleşme veya Hizmet'in tabi olduğu politika güncellemelerini yayınladıktan sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmediğiniz sürece, bu Sözleşme'de yapılan hiçbir değişiklik veya düzenleme bağlayıcı olmayacaktır.

16. Muhtelif Hükümler, Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Yeri.

Google, makul kontrolü dışındaki nedenlerle taahhütlerini ifadan engellendiği veya geciktirildiği ölçüde bu Sözleşme kapsamında ifadan muaf tutulacaktır. Bu Sözleşme (tarafların yazılı olarak kabul ettiği tüm değişiklikler dahil) Sizinle Google arasında, konuya ilişkin eksiksiz anlaşmayı temsil eder ve taraflar arasında geçmişte yapılan tüm sözleşmelerin ve beyanatın yerini alır. Bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi biri bir nedenle uygulanamaz hale gelirse bu tür hükümler, tarafların amacını uygulamak için izin verilen azami ölçüde uygulanabilir kılmak üzere gerekli ölçüde yenilenecek ve bu Sözleşme'nin kalanı yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın, Kaliforniya eyaleti kanunlarına tabi olacak ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacaktır. Yabancı kanun, kural ve düzenlemeler ile Kaliforniya kanun, kural ve düzenlemeleri arasında bir çelişki olması halinde, Kaliforniya kanun, kural ve düzenlemeleri geçerli olacaktır. Her iki taraf da Kaliforniya'nın Santa Clara Bölgesi'nde bulunan mahkemelerin münhasır ve özel yargı yetkisine uyacağını kabul etmektedir. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Tekdüzen Bilgisayar Bilgi İşlemleri Kanunu bu Sözleşme için geçerli olmayacaktır. Yazılım, ABD İhracat Düzenlemeleriyle denetlenmekte olup ambargo uygulanan ülkelere veya kişilere ihraç edilemez ya da bu kişiler tarafından veya bu ülkelerde kullanılamaz. Google'a iletilecek bildirimler, birinci sınıf posta veya uçak postasıyla ya da gece kurye hizmetiyle Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA adresine gönderilmeli ve bir kopyası da Hukuk Departmanı'na iletilmelidir. Bildirimler muhatapça teslim alındığında tebliği edilmiş sayılır. Bir temerrütten feragat edilmesi müteakip bir temerrütten feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Sözleşme'deki haklarınızdan herhangi birini Google'ın önceden yazılı izni olmaksızın atayamaz veya devredemezsiniz. Bu tür girişimler geçersizdir. Google ile aranızdaki ilişki bir yasal ortaklık ilişkisi değil, bağımsız sözleşme taraflarının ilişkisidir. İşbu Sözleşme, tarafların ilgili halefleri ve devir alanlar için de bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. Bu Sözleşme'nin şu bölümleri herhangi bir fesihten sonra geçerli olmaya devam edecektir: 1, 4, 5, 6 (son iki cümle hariç), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ve 17.

17. Firebase için Google Analytics.

Hizmet'in kullanımı kapsamında bir Mülkü Firebase'e bağlarsanız ("Firebase Bağlantısı"), Sizin için yukarıdaki Bölüm 1-16'ya ilaveten aşağıdaki şartlar da geçerli olacak ve Firebase Bağlantısı kullanımınız dahil olmak üzere Hizmet kullanımınızı da idare edecektir. Aşağıdaki gibi değiştirilmiş olanlar dışındaki tüm şartlar aynı kalacak ve geçerli olmaya devam edecektir. Bu Bölüm 17 ile yukarıdaki Bölüm 1-16 arasında çelişki olması durumunda, yalnızca Firebase Bağlantısı kullanımınız bakımından Bölüm 17'deki şartlar geçerli ve hakim kabul edilecektir.

  1. Bölüm 1'deki şu tanım akabindeki gibi değiştirilmiştir:
    1. "İsabet", verilerin Hizmet'e gönderilmesi ve işlenmesiyle sonuçlanan etkileşim toplamını ifade eder. İsabetlere örnek olarak sayfa görüntüleme isabetleri ve e-ticaret isabetleri verilebilir. İsabet, çeşitli kitaplıklar tarafından Hizmet'e iletilen bir çağrı olabilir ancak böyle olmak zorunda değildir (ör. İsabet, Hizmet'e Google Analytics tarafından desteklenen ve Hizmet tarafından Sizin kullanımınıza sunulan başka protokoller ve mekanizmalar aracılığıyla iletilebilir). Daha net olmak gerekirse, İsabet, toplamı birden fazla veri akışını destekleyebilen belirli Mülklerle olan etkileşimleri yansıtan ve ekran görüntülemeleri ile özel etkinlikleri içerebilecek belirli etkinlikleri kapsamaz (etkinlik toplamı "Gelişmiş Paket" olarak anılacaktır).
  2. Bölüm 7'nin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:
    1. Bir Mülkü bir Firebase projesine bağlarsanız ("Firebase Bağlantısı"), (i) Müşteri Verileri de dahil olmak üzere Mülkünüze ait belirli veriler, Firebase'de belirlenen izinlere göre başka herhangi bir tüzel kişi veya personelin erişimine açılabilir ve (ii) söz konusu Mülk için belirli Hizmet ayarları, yetkili Firebase personeli tarafından değiştirilebilir (söz konusu Mülk için Hizmet kapsamında belirlemiş olabileceğiniz ayarlara bakılmaksızın).

Son Güncelleme 17 Haziran 2019