Google Analytics Hizmet Şartları

Bu Google Analytics Hizmet Şartları (bu "Sözleşme"), Google Ireland Limited ("Google") ile bu Sözleşme'yi imzalayan tüzel kişi ("Siz") arasında geçerlidir. Bu Sözleşme, standart Google Analytics'in ("Hizmet") Sizin tarafınızdan kullanımını düzenler. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNİ TIKLAYARAK, KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYARAK VEYA HİZMET'İ KULLANARAK BU SÖZLEŞME'Yİ İNCELEYİP KABUL ETTİĞİNİZİ VE BU HESABIN SAHİBİ ADINA HAREKET ETME VE BU SÖZLEŞME'Yİ BU HESABIN SAHİBİ ÜZERİNDE BAĞLAYICI KILMA YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN EDERSİNİZ.

Hizmetimiz bir işletme aracıdır. Hizmetimizi yalnızca ticari faaliyetiniz, işletmeniz, el sanatınız veya mesleğinizle ilgili amaçlar için kullanmanız gerekir.

Taraflar, işbu Sözleşme'de açıklanan ilgili hak ve yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1. Tanımlar.

"Hesap", Hizmet ve UA Mülkleri ile GA4 Mülkleri için kullanılan hesabı ifade eder. UA Mülkleri için, tek bir UA Mülkü ile ilişkili tüm Görüntülemelerin (geçerli olduğu şekilde) İsabetleri söz konusu UA Mülkünün Hizmet ücreti belirlenmeden önce toplanacaktır.

"Gizli Bilgiler", bir tarafın diğer tarafa yazılı olarak ifşa ettiği ve "gizli" ibaresini taşıyan veya sözlü olarak ifşa ettiği ve beş iş günü içerisinde yazıya dökülerek "gizli" ibaresi eklenen tescilli verileri ve diğer tüm bilgileri içermektedir. Ancak Gizli Bilgiler, kamuya açık olan veya kamuya açık hale gelen, bir tarafça ifşa edilmeden önce alıcı tarafın sahipliğinde bulunan veya alıcı tarafça Gizli Bilgiler kullanılmaksızın bağımsız olarak geliştirilen bilgileri içermez.

"Müşteri Verileri" veya "Google Analytics Verileri", Kullanıcılar'ın özellikleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak Hizmet'i kullanarak topladığınız, işlediğiniz veya depoladığınız veriler anlamına gelir.

"Belgeler", internet üzerinden ulaşılabilecek tüm belgeler dahil olmak üzere, Google tarafından İşleme Yazılımı ile birlikte kullanılmak üzere İşleme Yazılımı beraberinde Size sunulan tüm belgeleri ifade eder.

"Etkinlik" bir sayfa görüntüleme, işlem, ekran görüntüleme veya diğer etkileşimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde bir GA4 Mülkü aracılığıyla Hizmet'te işlenen temel bir ölçüm birimi anlamına gelir. Bir Etkinlik, çeşitli kitaplıklardan Hizmet'e yapılan veya başka bir şekilde OSCI'ler tarafından Hizmet'e iletilen bir çağrı olabilir.

"GA Mülkü" duruma göre bir UA Mülkü veya GA4 Mülkü anlamına gelir.

"GA4 Mülkü" (eski adıyla "Uygulama + Web" mülkü), Etkinliklerin gönderildiği aynı "Mülk Kimliği" ile ilişkili Google Analytics ayarlarının ve bilgilerinin derlenmesi anlamına gelir.

"GAÖK", Müşteri Verisi toplamak amacıyla bir Mülk'e yüklenen Google Analytics Ölçüm Kodu ile buna ilişkin olarak Size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve yükseltmeleri ifade eder.

"Google Satış Ortakları" Google, Google LLC ve Google LLC tarafından tamamıyla sahip olunan yan kuruluşları ifade eder.

"İsabet" bir UA Mülkü aracılığıyla işlenmek üzere Hizmet'e gönderilen temel ölçüm birimi anlamına gelir. İsabetlere örnek olarak sayfa görüntüleme ve e-ticaret isabetleri verilebilir. İsabet, çeşitli kitaplıklar tarafından Hizmet'e yapılan veya başka bir şekilde OSCI'ler tarafından Hizmet'e iletilen bir çağrı olabilir.

"OSCI", “Officially Supported Client Interface”in (Resmi Olarak Desteklenen İstemci Arayüzü) kısaltmasıdır. Google tarafından sunulan veya desteklenen bu mekanizma, Hizmet'e İsabet ve Etkinlik göndermek için kullanılabilir.

"Platform Home", Google Marketing Platform düzeyinde belirli işlevlere erişebileceğiniz kullanıcı arayüzü anlamına gelir.

"İşleme Yazılımı", Müşteri Verileri'ni analiz eden ve Raporlar'ı oluşturan Google Analytics sunucu tarafı yazılımını ve buna ilişkin tüm yükseltmeleri ifade eder.

"Mülk", Sizin kontrolünüzde bulunan ve Google Analytics'e veri gönderen herhangi bir web sayfası, uygulama veya diğer özellik ya da kaynağı ifade eder.

"Gizlilik Politikası", bir Mülk'e ilişkin gizlilik politikasını ifade eder.

"Rapor", analytics.google.com adresinde gösterilen sonuç analizlerini ifade eder. Bunlardan bazıları bir Görüntüleme veya Etkinliğe ilişkin analizi içerebilir.

"SDK'lar", Müşteri Verileri toplamak amacıyla kullanılabilecek veya bir Mülk uygulamasına dahil edilebilecek belirli yazılım geliştirme kitleri ile buna ilişkin olarak Size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve yükseltmeleri ifade eder.

"Sunucular", bir Google Satış Ortağı tarafından kontrol edilen ve İşleme Yazılımı ile Müşteri Verileri'nin depolandığı sunucuları ifade eder.

"Yazılım", İşleme Yazılımı, GAÖK ve/veya SDK'ları ifade eder.

"Üçüncü Taraf", (i) Hesabınıza giriş imkanı sağladığınız üçüncü bir tarafı veya (ii) adına bilgi toplamak için Hizmet'i kullandığınız bir üçüncü tarafı ifade eder.

"UA Mülkü", Google Analytics ayarlarının ve İsabetlerin gönderildiği aynı "Mülk Kimliği" ile ilişkili bilgilerin derlemesi olan “Universal Analytics Mülkü” anlamına gelir.

"Kullanıcılar", Mülklerinizin kullanıcılarını ve/veya ziyaretçilerini ifade eder.

"Görünüm", UA Özellikleri için Raporlar'a dahil edilecek veya Raporlar'dan hariç tutulacak bilgileri birlikte belirleyen ayarların toplamı anlamına gelir. Örneğin, bir web sitesinin küçük bir bölümünü benzersiz bir Rapor olarak görüntülemek için Görünüm oluşturulabilir.

"Dahil" ve "dahil olmak üzere" ifadeleri, "dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere" anlamına gelir.

2. Ücretler ve Hizmet.

Bölüm 15 uyarınca, Hizmet Size (a) GA4 Mülkleri ve (b) UA Mülkleri için UA Mülkü başına aylık en fazla 10 milyon İsabet'e kadar ücretsiz olarak sunulur. Google zaman zaman coğrafi verilerin ek masrafları, arama motorlarından maliyet verisi alma ya da Hizmet raporlarına veri eklenmesi için üçüncü taraf tedarikçiler tarafından Google’a veya Google Satış Ortağı'na tahakkuk ettirilen diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmet ücretlerini ve ödeme politikalarını değiştirebilir. Ücret veya ödeme politikası değişiklikleri, www.google.com/analytics/ adresinde yayınlanacak ve kabul etmeniz halinde geçerlilik kazanacaktır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler ABD doları cinsindendir. Bu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ödenmemiş tüm bakiyeler derhal ödenebilir olacak ve Google tarafından maruz kalınan tahsilat masrafları (yasal işlemlerle ilgili ücretler dahil) borç tutarına eklenerek kredi kartınızdan veya Google Ads hesabınızla ilişkili başka bir faturalandırma mekanizmasından tahsil edilebilecektir.

3. Üye Hesabı, Şifre ve Güvenlik.

Hizmet'e kaydolmak için e-posta adresiniz (kullanıcı adı) ve şifreniz dahil olmak üzere kayıt formunda istenen bilgileri güncel, eksiksiz ve doğru olarak Google'a vermek suretiyle kayıt işlemini tamamlamanız gerekir. Şifrelerinizi Siz korursunuz ve hesabınızın Sizin tarafınızdan ve üçüncü bir tarafça kullanılması konusundaki tüm sorumluluk Size aittir. Hesabınızda gerçekleşen tüm etkinlikler (Google Satış Ortakları tarafından veya Google Satış Ortakları adına yürütülen etkinlikler hariç olmak üzere) yalnızca Sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın izinsiz kullanıldığını veya başka bir güvenlik ihlalini öğrendiğinizde durumu Google’a derhal bildirmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Google Satış Ortakları'nın destek personeli, Size teknik veya faturalandırmayla ilgili konularda yardım sunmak dahil olmak üzere, Hizmet'te bakım yapmak veya Hizmet'i geliştirmek için zaman zaman Müşteri şifrenizle Hizmet'te oturum açabilir.

4. Münhasır Olmayan Lisans.

Bu Sözleşme'nin şart ve koşullarına tabi olarak, (a) Google Size yalnızca Hizmet'i kendi Mülklerinizde veya Üçüncü Taraf Mülklerinde kullanmanız için gerekli olduğunda GAÖK'yi ve SDK'ları yüklemeniz, kopyalamanız ve kullanmanız için sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan ve alt lisansı verilemez bir lisans bahşetmiş olup (b) www.google.com/analytics/ adresinde depolanan Raporlarınıza uzaktan erişebilir, onları görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Şunları yapamazsınız (ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin veremezsiniz): (i) Yazılım'ı veya Belgeler'i kopyalamak, değiştirmek, uyarlamak, tercüme etmek veya başka bir şekilde bunların türevlerini oluşturmak; (ii) bulunduğunuz bölgede yürürlükte olan kanunlarla açıkça izin verilen durumlar dışında, Yazılım üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme veya Yazılım'ın kaynak kodunu başka bir şekilde keşfetme girişiminde bulunmak; (iii) Yazılım, Belgeler veya Hizmet'e ilişkin hakları kiraya vermek, satmak, devretmek veya başka bir şekilde aktarmak; (iv) Yazılım üzerinde bulunan veya Hizmet tarafından yerleştirilen mülkiyet bildirimleri veya etiketlerini kaldırmak; (v) Hizmet veya Yazılım'ın çalışmasını engelleyen veya engellemeye çalışan herhangi bir cihazı, yazılımı veya program parçasını kullanmak, göndermek, iletmek veya tanıtmak ya da (vi) Hizmet'te üçüncü şahsa ait olduğuna dair ibare bulunan veriyi Raporlar'ı oluşturma, görüntüleme ve indirme harici amaçlarla kullanmak. Belgeler'i, Yazılım'ı, Hizmet'i ve Raporlar'ı kullanırken veya bunlara erişirken tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uymanız gerekir.

5. Gizlilik ve Beta Özellikler.

Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme amacı dışında ya da kanun, yönetmelik veya mahkeme kararı ile zorunlu kılınmadıkça, önceden yazılı izni olmaksızın diğer tarafın Gizli Bilgilerini kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Gizli Bilgiler'i bu şekilde açıklamaya zorlanan taraf, söz konusu bilgiyi açıklamadan önce mümkün olan en kısa sürede bunu karşı tarafa bildirecektir. Belirli Hizmet özellikleri "Alfa", "Beta", "Deneysel" olarak tanımlanmaktadır (Google tarafından Hizmet içerisinde veya başka yerlerde) ya da desteklenmedikleri veya gizli oldukları belirtilmektedir (birlikte "Beta Özellikler" olarak anılacaktır). Beta Özellikler ile ilgili hiçbir bilgiyi veya herkese açık olmayan Beta Özellikler'in şartlarını ve varlığını başkalarıyla paylaşamazsınız. Bölüm 11(a) uyarınca, Google ve Google Satış Ortakları, herhangi bir Beta Özellik'ten kaynaklanan veya Beta Özellikler'le ilgili hiçbir sorumluluğu (tazminat yükümlülükleri dahil) kabul etmez. Beta Özellikler'in kullanımıyla ilgili riskler tamamen Sizin sorumluluğunuzdadır ve bu kullanım Google tarafından belirtildiği şekliyle ek gereksinimlere tabi olabilir. Google, Beta Özellikler için destek sağlamakla yükümlü değildir. Google, kendi karar verme yetkisi dahilinde, herhangi bir Hizmet'in parçası olarak Beta Özellik sunmayı sonlandırabilir.

6. Bilgi Hakları ve Aleniyet.

Google, Müşteri Verilerinizi veya hiçbir Üçüncü Tarafın Müşteri Verilerini, (i) Müşteri Verileri için Sizin onayınızı veya Üçüncü Taraf Müşteri Verileri için Üçüncü Tarafın onayını almadığı, (ii) Müşteri Verileri'ne erişimin, bunların korunmasının veya ifşa edilmesinin yasalar uyarınca zorunlu olduğu veya Google, Google'ın kullanıcıları veya kamunun haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak amacıyla makul biçimde gerekli olduğuna kanaat getirmediği ya da (iii) Müşteri Verileri'ni, verilerin Google tarafından belirtilen durumlar haricinde kullanılmasını veya paylaşılmasını engelleyen katı kısıtlamalarla birlikte Google adına çeşitli görevleri (ör. faturalandırma veya veri depolama) yerine getirmek amacıyla belirli sınırlı koşullarda üçüncü taraflara sunmadığı sürece hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayacaktır. Böyle bir paylaşım, söz konusu tarafları, Müşteri Verileri'ni yalnızca Google'ın talimatlarına ve bu Sözleşme ile uygun gizlilik ve güvenlik önlemlerine göre işlemek zorunda bırakan sözleşmelere tabidir.

7. Gizlilik.

Size sunulan Google Analytics özelliklerinin politikaları veya şartları uyarınca izin verildiği ve yalnızca, söz konusu Google Analytics özelliği için Google'a iletilen herhangi bir bilginin endüstri standartları kullanılarak karma oluşturma işlemine tabi tutulduğu durumlar haricinde Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kullanabileceği veya tanıyabileceği bilgileri Google'a iletmeyecek ve iletmesi için herhangi bir üçüncü tarafa yardım etmeyecek veya izin vermeyeceksiniz. Uygun bir Gizlilik Politikası'na sahip olmanız, bu politika doğrultusunda hareket etmeniz ve Kullanıcılara ait bilgilerin toplanmasıyla ilgili geçerli tüm yasa, politika ve tüzüklere uymanız gerekir. Bir Gizlilik Politikası yayınlamanız ve yayınlayacağınız Gizlilik Politikası'nda çerez kullanımınız, mobil cihazlar için tanımlayıcı (ör. Android Reklam Kimliği veya iOS için Reklam Kimliği) kullanımınız veya veri toplamak için kullanılan benzer teknolojiler hakkında açıklamaya yer vermeniz gerekir. Google Analytics'in nasıl kullanıldığını ve verileri nasıl toplayıp işlediğini açıklamanız gerekir. Bunun için kolayca görülebilecek bir yere, "Google, hizmetlerimizi kullanan sitelerdeki veya uygulamalardaki bilgileri nasıl kullanır?" başlıklı sitenin bağlantısını (ilgili içerik www.google.com/policies/privacy/partners/ adresinde veya Google'ın zaman zaman belirtebileceği başka bir URL'de yer alır) ekleyebilirsiniz. Kullanıcı'ya, söz konusu etkinliğin bu Hizmet'le bağlantılı olarak meydana geldiği ve bu tür bilgileri sunmanın ve bu onayı almanın yasalar uyarınca gerekli olduğu durumlarda, Kullanıcı'nın cihazında çerez veya diğer bilgileri depolamaya ve bunlara erişime ilişkin açık ve anlaşılır bilgiler sunmak ve bunun için kullanıcının iznini almak üzere ticari olarak makul çabayı göstermeniz gerekir.

Hizmet kapsamındaki herhangi bir gizlilik özelliğini (ör. devre dışı bırakma) atlatmamanız gerekir. Zaman zaman güncellenen şekliyle www.google.com/analytics/policies/ adresinde (veya Google tarafından sunulabilecek başka bir URL'de) bulunan geçerli tüm Google Analytics politikalarına (“Google Analytics Politikaları”) uymanız gerekir.

Google Analytics ve belirli Google reklam hizmetlerinin entegre edilmiş sürümüne ("Google Analytics Reklamcılık Özellikleri") katılabilirsiniz. Google Analytics Reklamcılık Özellikleri'ni kullanmanız halinde, Google Analytics Reklam Özellikleri politikasına (support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=tr&topic=2611283&answer=2700409 adresinden ulaşılabilir) uymanız gerekir. Herhangi bir Google reklamcılık hizmetine erişiminiz ve kullanımınız, söz konusu hizmetle ilgili olarak Siz ve Google arasında geçerli olan şartlara tabidir.

Platform Home kullanırsanız, Platform Home kullanımınız https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 adresinde (veya Google tarafından sunulabilecek başka bir URL'de) bulunan ve zaman zaman güncellenen Platform Home Ek Şartları'na (daha sonra adı değiştirilebilir) ("Platform Home Şartları”) tabi olacaktır.

Hizmet kullanımınızın kapsam dahilinde olması kaydıyla, Siz ve Google, https://privacy.google.com/businesses/processorterms adresinde bulunan Google Ads Veri İşleme Şartları'nı (“İşleme Şartları”) kabul edersiniz. Google, İşleme Şartları'nda açıkça izin verilen durumlar dışında İşleme Şartları'nı değiştirmeyecektir.

8. Tazminat.

Google Satış Ortakları'nı; (i) Bölüm 4 (Münhasır Olmayan Lisans) ve/veya Bölüm 12'yi (Mülkiyet Hakları Bildirimi) ihlal etmenizden, (ii) Hizmet ile bağlantılı olarak geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmenizden, (iii) Sizin tarafınızdan Hizmet, Yazılım veya Raporlar'ın herhangi bir özelliği ile ilgili Üçüncü Taraflar'a sunulan herhangi bir beyan veya verilen garantiden, (iv) bir Üçüncü Tarafça veya Üçüncü Taraf adına doğrudan veya dolaylı olarak Sizin Hizmet, Yazılım veya Raporlar'ı kullanımınıza ilişkin öne sürülen hak taleplerinden, (v) Üçüncü Taraflar'a karşı gizlilik yükümlülüklerinizi ihlal etmenizden ve/veya (vi) herhangi bir Üçüncü Taraf'ın Hizmet, Yazılım veya Raporlar'la bağlantılı fiil veya ihmalleri nedeniyle öne sürülen hak taleplerinden kaynaklı veya bunlarla ilgili olarak (a) herhangi bir Google Satış Ortağı ya da Google'ın yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya satış ortaklarına karşı üçüncü taraflarca başlatılan her türlü hak talebi, girişim, muamele ve dava ile ilgili olarak Google Satış Ortakları'nın ödemesine nihai olarak hükmedilen hasarlar ve maliyetler, (b) bu tür üçüncü taraf hak talebi, girişim, muamele ve davadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak, Google Satış Ortağı ya da Google'ın yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya satış ortaklarının maruz kaldığı ilgili tüm yükümlülükler, zararlar, uzlaşmalar, cezalar, para cezaları, masraf veya harcamalar (makul avukatlık ücretleri ve diğer dava masrafları dahil olmak üzere) karşısında, geçerli yasaların elverdiği ölçüde ve masrafı size ait olmak kaydıyla, tazmin edecek, masun tutacak ve müdafaa edeceksiniz. Google, Google Satış Ortakları'nı tazmin etmenizi gerektirecek herhangi bir hak talebi, dava veya girişimle ilgili olarak Size yazılı bildirimde bulunacaktır. Herhangi bir hak talebine karşı yapılacak savunmada makul düzeyde gerektiği gibi tam işbirliği içerisinde hareket edeceksiniz. Google, masrafları kendisine ait olmak kaydıyla, bu Bölüm 8'i tüm Google Satış Ortakları adına uygulama ve Sizin tarafınızdan tazminata tabi bir hususun münhasır savunma ve denetimini üstlenme hakkını saklı tutar.

9. Üçüncü Taraflar.

Hizmet'i bir Üçüncü Taraf adına kullanıyorsanız veya Üçüncü Taraf Hizmet'i Hesabınız aracılığıyla başka şekilde kullanıyorsa, Google veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığınıza bakılmaksızın, (a) söz konusu Üçüncü Taraf adına hareket etme ve bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizin söz konusu Üçüncü Taraf üzerinde bağlayıcı olmasını sağlama yetkisine sahip olduğunuzu, (b) Google'ın Üçüncü Taraf ile, Üçüncü Tarafın Mülklerine özel tüm Müşteri Verilerini paylaşabileceğini ve (c) Üçüncü Taraf'ın Müşteri Verileri'ni, Üçüncü Taraf'ın izni olmadan başka bir tarafa açıklamayacağınızı beyan ve temin etmiş sayılırsınız.

10. SORUMLULUK REDDİ BEYANLARI.

Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için makul özeni göstereceğini ve becerilerini kullanacağını taahhüt eder. Hizmetler'le ilişkili olarak, bu Sözleşme'de açıkça belirtilmeyen herhangi bir koşul, garanti veya diğer şartlar geçerli değildir. Kanunen izin verilen azami ölçüde; zımni koşullar, garantiler ve diğer şartlar (tatmin edici kalite, amaca uygunluk ve tanıma uygunluk dahil olmak üzere) hariç tutulur.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

(a) Sözleşme'de yer alan hiçbir şart, taraflardan birinin şu durumlardaki sorumluluğuyla ilgili bir muafiyet veya sınırlama getirmez: (i) taraflardan birinin veya memurlarının, aracılarının ya da çalışanlarının ihmalinden doğan ölüm veya kişisel yaralanma, (ii) sahtekarlık ya da yanlış beyanda bulunma, (iii) Bölüm 8 (Tazminat) kapsamındaki yükümlülükler veya (iv) yürürlükteki yasalar çerçevesinde sorumluluktan muaf olunması veya sorumluluğun sınırlandırılması mümkün olmayan hususlar. (b) Bu Sözleşme dahilinde taraflardan hiçbiri (kontrat, haksız fiil, sınırlama olmaksızın ihmal veya başka bir kapsam dahilinde olması göz önüne alınmaksızın) diğer tarafın uğradığı veya maruz kaldığı (i) kâr kaybı, (ii) edinilmesi beklenen birikim kaybı, (iii) iş fırsatı kaybı veya (iv) dolaylı ya da sonuç olarak ortaya çıkan kayıplardan (bu kayıpların Sözleşme'nin imzalandığı tarihte tarafların beklentileri dahilinde olup olmadığı göz önüne alınmaksızın) ötürü sorumlu tutulamaz. (c) Yukarıdaki alt bölümler 11 (a) ve (b) uyarınca, taraflardan her birinin, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer tarafa karşı toplam sorumluluğu 500 ABD dolarını aşmayacaktır.

12. Mülkiyet Haklarına İlişkin Bildirim.

Yazılım'ı ve Yazılım'ın tüm Fikri Mülkiyet Hakları'nı kapsayan Hizmet, Google (ve Google'ın diğer Satış Ortakları) mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu Sözleşme'de Yazılım ile ilgili olarak Size açıkça bahşedilmeyen tüm haklar, Google'ın ve (Google'ın Satış Ortaklarının) Yazılım ile Belgeler'in tek sahibi olma hakkı da dahil olmak üzere saklıdır ve sınırlama olmaksızın Google ve lisans verenlerinin zilyetliğindedir. Yukarıdaki bilgilerin genelini sınırlamaksızın, şunları yapmayacağınızı (ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin vermeyeceğinizi) kabul edersiniz: (a) Hizmet veya Yazılım'ı alt lisansla başkasına vermek, dağıtmak veya bu Sözleşme'de verilen lisansın kapsamı dışında kullanmak; (b) Yazılım'ı kopyalamak, modifiye etmek, adapte etmek, dönüştürmek, ters mühendislik, kaynak kod oluşturma veya kaynak koduna dönüştürme işlemleri ile türev çalışmalar hazırlamak veya Hizmet ile ilgili herhangi bir kaynak kod veya ticari sırları keşfetmeye yönelik girişimde bulunmak; (c) Yazılım veya Hizmet ile ilgili hakları kiralamak, kiraya vermek, satmak, devretmek veya başka bir şekilde transfer etmek; (d) Yazılım veya Hizmet'in çalışmasına müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir cihaz, yazılım veya rutini kullanmak, postalamak, yayınlamak veya tanıtmak; (e) Google tarafından açık bir yazılı onay olmaksızın herhangi bir amaç için Hizmet ile ilgili ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri veya herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını kullanmak; (f) Google (veya duruma göre, Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar) adına olanlar dışında Google (veya Google'ın tamamıyla sahip olduğu yan kuruluşlar) ile bağlantılı ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri, telif hakları veya diğer mülkiyet haklarını tescil ettirmek, tescil ettirmeye çalışmak veya tescil ettirmeye çalışan başka bir kişiye yardımcı olmak; (g) Hizmet'te veya Hizmet ile bağlantılı herhangi bir maddede yer alan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarının bilgisini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek ya da (h) bu Sözleşme süresi boyunca veya bu sürenin bir yıl sonrasına kadar başvurusu yapılan herhangi bir davada patent ihlaline bağlı olarak Hizmet'in herhangi bir kısmı için tedbir kararı aldırmaya çalışmak.

13. ABD Devletinin Hakları.

Hizmet kullanımı, 48 C.F.R. 227.7202-4 (Savunma Bakanlığı alımları için) ve 48 C.F.R. 2.101 ile 12.212'ye (Savunma Bakanlığı dışındaki alımlar için) göre ABD Devleti tarafından veya adına ya da bir ABD Devleti ana yüklenicisi veya (herhangi bir düzeydeki) alt yüklenicisi tarafından alınırsa, Yazılım veya Belgeler'i kullanma, değiştirme, çoğaltma, yayınlama, çalıştırma, görüntüleme veya ifşa etme hakları dahil olmak üzere Devletin Yazılım'la ilgili hakları, her açıdan bu Sözleşme'de belirtilen ticari lisans hakları ve kısıtlamalarına tabi olacaktır.

14. Süre ve Fesih

Taraflardan biri, herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak bu Sözleşme'yi feshedebilir. Bu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde feshedilmesi durumunda, Google Hizmet'i sunmayı durduracak ve Siz de Hizmet'e erişmeyeceksiniz. Ayrıca, Hesap ve/veya Mülkleriniz kapatıldığı takdirde, (i) GAÖK'nin tüm kopyalarını tüm Mülkler'den silecek ve/veya (ii) her türlü SDK kullanımını ilgili kapatma işlemini takip eden 3 iş günü içerisinde askıya alacaksınız. Herhangi bir fesih durumunda, (a) herhangi bir kullanım ücretinin veya başka herhangi bir ücretin geri ödemesini alma hakkınız olmayacak ve (b) fesih tarihine kadar sağlanan Hizmet için ödenmemiş bakiye derhal ve tümüyle muaccel hale gelecek ve (c) geçmiş Rapor verilerinizin hiçbiri artık Sizin tarafınızdan kullanılamayacaktır.

15. Hizmet Şartları ve Diğer Politikalardaki Değişiklikler.

Google, bu şartlarda veya Hizmet için geçerli olan tüm ek şartlarda, örneğin yasa değişikliklerini veya Hizmet'e ilişkin değişiklikleri yansıtmak amacıyla, değişiklik yapabilir. Şartları düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz gerekir. Google, bu şartlarda yapılan değişikliklerin bildirimlerini https://www.google.com/analytics/terms/ adresinde, Google Analytics Politikaları'nda yapılan değişikliklerin bildirimlerini www.google.com/analytics/policies/ adresinde ve bu şartlarda atıfta bulunulan diğer politikalarda yapılan değişikliklerin bildirimlerini ilgili politikalar için geçerli URL'lerde yayınlayacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanamaz ve yayınlandıktan en az 14 gün sonra geçerli olur. Hizmet Şartları'nın değiştirilmiş halini kabul etmezseniz Google Analytics kullanımınızı sonlandırmanız gerekir. (i) Yazılı olmadığı ve Google'ın tam yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadığı, (ii) güncellenmiş şartları internet üzerinden kabul etmediğiniz ya da (iii) Google, Sözleşme veya Hizmet'in tabi olduğu politika güncellemelerini yayınladıktan sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmediğiniz sürece, bu Sözleşme'de yapılan hiçbir değişiklik veya düzenleme bağlayıcı olmayacaktır.

16. Muhtelif Hükümler, Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Yeri.

(a) Google, makul kontrolü dışındaki nedenlerle taahhütlerini ifadan engellendiği veya geciktirildiği ölçüde bu Sözleşme kapsamında ifadan muaf tutulacaktır. (b) Bu Sözleşme (tarafların yazılı olarak kabul ettiği tüm değişiklikler dahil) Sizinle Google arasında, konuya ilişkin eksiksiz anlaşmayı temsil eder ve taraflar arasında geçmişte yapılan tüm sözleşmelerin ve beyanların yerini alır. Bu Sözleşme'yi kabul eden taraflardan hiçbiri Sözleşme'de açıkça belirtilenler dışında bir ifade, beyan veya garantiye (ister ihmalkarlıkla ister masumane şekilde yapılmış olsun) istinaden Sözleşme'ye taraf olmaz ve bunlara istinaden herhangi bir hak veya telafiye sahip olmaz. (c) Bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi biri bir nedenle uygulanamaz hale gelirse bu tür hükümler, tarafların amacını uygulamak için izin verilen azami ölçüde uygulanabilir kılmak üzere gerekli ölçüde yenilenecek ve bu Sözleşme'nin kalanı yürürlükte olmaya devam edecektir. (d) Bu Anlaşma İngiliz yasalarına tabi olacak ve söz konusu yasalara göre yorumlanacaktır. Taraflardan her biri, bu Sözleşme'den kaynaklanan ve bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir (sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın) anlaşmazlık halinde İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul eder. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Tekdüzen Bilgisayar Bilgi İşlemleri Kanunu bu Sözleşme için geçerli olmayacaktır. (e) Şirket aşağıdakilerin dahil olduğu tüm geçerli ihracat ve yaptırım yasalarına ve yönetmeliklerine uyacaktır: (i) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Yönetim Düzenlemeleri ("EAR"), (ii) ABD Hazine Bakanlığının Yabancılar Denetim Bürosu tarafından yürütülen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve (iii) ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı. . (f) Google'a iletilecek bildirimler, birinci sınıf posta veya uçak postasıyla ya da gece kurye hizmetiyle Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresine gönderilmeli ve bir kopyası da Hukuk Departmanı'na gönderilmelidir. Bildirimler muhatapça teslim alındığında tebliğ edilmiş sayılır. (g) Bir temerrütten feragat edilmesi müteakip bir temerrütten feragat edildiği anlamına gelmez. (h) Bu Sözleşme'deki haklarınızdan herhangi birini Google'ın önceden yazılı izni olmaksızın atayamaz veya devredemezsiniz. Bu tür girişimler geçersizdir. (i) Google ile aranızdaki ilişki bir yasal ortaklık ilişkisi değil, sözleşmeli firma ilişkisidir. (j) İşbu Sözleşme, tarafların ilgili halefleri ve devir alanlar için de bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. (k) Bu Sözleşme'nin şu bölümleri herhangi bir fesihten sonra geçerli olmaya devam edecektir: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ve 17.

17. Google Analytics ve Firebase.

Hizmet'in kullanımı kapsamında bir GA Mülkü'nü Firebase'e bağlarsanız ("Firebase Bağlantısı"), Sizin için yukarıdaki Bölüm 1-16'ya ilaveten aşağıdaki şartlar da geçerli olacak ve Firebase Bağlantısı kullanımınız dahil olmak üzere Hizmet kullanımınızı da kapsayacaktır. Aşağıdaki gibi değiştirilmiş olanlar dışındaki tüm şartlar aynı kalacak ve geçerli olmaya devam edecektir. Bu Bölüm 17 ile yukarıdaki Bölüm 1-16 arasında çelişki olması durumunda, yalnızca Firebase Bağlantısı kullanımınız bakımından Bölüm 17'deki şartlar geçerli ve hakim kabul edilecektir.

Bölüm 7'nin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:
Bir GA Mülkü'nü bir Firebase projesine bağlarsanız ("Firebase Bağlantısı") (i) Müşteri Verileri de dahil olmak üzere GA Mülkünüze ait belirli veriler, Firebase'de belirlenen izinlere göre başka herhangi bir tüzel kişi veya personelin erişimine açılabilir ve (ii) söz konusu Mülk için belirli Hizmet ayarları, yetkili Firebase personeli tarafından ilgili Firebase ayarlarından değiştirilebilir (söz konusu GA Mülkü için Hizmet kapsamında belirlemiş olabileceğiniz ayarlara bakılmaksızın).

Son Güncelleme 15 Mayıs 2023

Önceki sürümler